Magyar Aikidó Szövetség
 
 

 Nobujosi Tamura, 8. dan, shihan, Franciaország

1933. március 2-án született Oszakában. Édesapja kendo tanár volt. Tamura szenszej 1953-ban kezdte aikidó tanulmányait az Aikikai Hombu Dojo-ban. Itt Ujesiba Morihei, az Aikidó alapító nagymesterének ucsi desije (bentlakásos tanítványa), majd hamarosan egyik legkedveltebb ukéja (gyakorló partnere) lett, így gyakran látni a korabeli filmeken, amint O-szenszej dobásokat mutat be vele.


1964-ben az alapító, Morihei Ujesiba kérésére Franciaországba utazott, ahol elhunytáig élt. 1973-ban Hiroo Mocsizukival és André Nocquet-val megteremtette az úgynevezett "nemzeti módszert" azzal a céllal, hogy a franciaországi aikidó technikai szintjét egységesítsék, és magas színvonalúra emeljék.


Tamura szenszej 8. danos sihan és az FFAB (Francia Aikidó és Budó Szövetség) Technikai Vezetője volt. Az évek folyamán egyre növekvő számú követő tábora alakult ki és számos magas fokozatú instruktort nevelt ki, elsősorban az európai országokban, többek között Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Angliában, Németországban, Belgiumban, Svédországban, Svájcban, Ausztriában, és 1985 decembere óta (ekkor találkoztak vele először magyar aikidókák Bécsben) - Magyarországon is.


Nem csoda, hogy az utóbbi évtizedekben Tamura szenszej technikai, valamint szervezeti szinten is nagy hatást gyakorolt az európai aikidóra. Természetesen a világ más országaiban is gyakran tartott edzőtáborokat és szemináriumokat.


Tamura szenszejt 1999-ben a Francia Nemzeti Érdemrend Lovagjává ütötték. Számos francia nyelvű aikidó könyv szerzője. Dozsója, amely a Sumeikan nevet viseli a franciaországi Bras-ban található.


Tamura Szenszej az 1987. december 5 - 6-i hétvégén látogatott először Magyarországra. Nagy élmény volt továbbá az általa vezetett egyhetes keszthelyi nyári edzőtábor 1991-ben és ezután is 1-2 éves rendszerességgel tartott hétvégi szemináriumokat és danvizsgákat Budapesten.


2010. július 9-én, szokásos nyári aikidó szemináriumunk végén kaptuk a hírt: mesterünk, hosszan tartó, súlyos betegség következtében elhunyt.


Hívei, tanítványai ugyanezen év novemberében közös edzéssel emlékeztek rá, aminek szívet melengető része volt a japán dobosok által vezényelt ritmusra bokkenjeinkkel közösen végrehajtott ezer vágás! Tamura szenszej emléke mindörökre bennünk él, tanítását, mozdulatait pedig legjobb tanítványai viszik tovább!

 

René Van-Droogenbroeck, 7. dan, Franciaország

a mester röviden így foglalta össze életrajzát:

24-évesen, 1964 szeptember 18-án kezdtem meg aikidó tanulmányaimat. E harcművészet felfedezése során megtett első lépéseim felejthetelen pillanatok voltak, és maradtak mind a mai napig.

Első tanárom Monsieur Dávid volt, egy úttörő, a maga nemében, aki ABE TADASI mestertől tanult, majd mindössze 4. kjúsként találkoztam Noro mester-rel.

Számos edzőtábor keretében követtem TADA, NAKAZONO, ASZAI, és mintegy 30 éve TAMURA mester tanításait.

Elmentem Japánba is, ahol SZAITO szenszejjel próbáltam tudásomat fejleszteni.

Mindezek mellett néhány év karate, 20 év kendó, ennél egy kicsit több dzsódó gyakorlására is fordítottam időt és nem kevés energiát.

25 éve gyakorlom az iaidót (az FEI, azaz a Európai Iaidó Szövetség technikai vezető helyettese).

40 éves budóban eltöltött tevékenysége elismeréseként terjesztette fel Tamura szenszej a 7. danra.

Sajnálatos módon alig néhány héttel a már megbeszélt budapesti szemináriuma előtt érkezett a rossz hír: 2012 február 14-én VDB szenszej súlyos beteség kövtkeztében elhúnyt.

Emlékét őrizzük szívünkben és a róla, vele készült fotók, filmek segítenek felidézni kedves személyiségét!

Malcolm Tiki Shewan, 6. dan, Franciaország

(uke: Jaff Raji, 5. dan; Budapest, 2003)

1951. május 19-én született USA-ban, New Jersey államban, ahol már 6 éves korától gyakorolja a kardvívást. 2 évvel később a londoni Budokwai-ban kezd judot tanulni. 1962-ben visszatér az USA-ba, ahol az idejét kizárólag a vívásnak szenteli. Rhodes mester Akadémiáján kezdi meg iaido tanulmányait. Tanára, Otami Jositeru szenszej, a Tenshin Sho Jigen Ryu és a Muso Shinden Ryu oktatója, aki e mellett buddhista szerzetes a New York-i zen templomban.

Középiskolai tanulmányai után az USA-ban modern nyelveket tanul, és folytatja a vívás és a iaido tanulását. 19 évesen, Svájcban találkozik először az aikidóval, kicsivel később megismerkedik Tamura Nobujosi szenszejjel, aki nagy hatással van rá. Félreteszi a vívást, teljesen átadja magát az aikido tanulmányainak: naponta 4-6 órát gyakorol.

1972-ben megkapja az első dant.

1973-ban tanítói állást kap a Cannes-i aikido klubban, ezért Cannes-ba költözik.

1974-ben megszerzi a fukushidoin tanári diplomát majd ezután őlesz ennek a régiónak a technikai felelôse. 1975-ben megkapja a 2. dan-t aikidó-ból. Hazalátogatásai alkalmával Otami mester dozsójában gyakorol, majd találkozik Micuzuka Takesi szenszejjel, aki tökéletesíti iaido ismereteit és bevezeti őt a Shindo Muso Ryu jodo gyakorlásába. Egy alkalommal az a megtiszteltetés éri, hogy Doshu európai körutazása alkalmával ő lesz a segítője és ukéja a bemutatók nagy részében.

1977-ben az európai iaido szövetség technikai tanácsadója lesz. A kard útjának gyakorlásával kapcsolatban érdeklődése töretlen, különböző tapasztalatokat szerez az intenzív edzőtáborok ideje alatt, amelyeket olyan nagy mesterek vezetnek mint Csiba szenszej, Nakazano szenszej, Tada, Arikawa és mások.

1979-ben megkapja 3. dan-ját, ekkor ő a legfiatalabb a szövetségben ezzel a fokozattal.

1981-ben 15 hónapra Japánba utazik, ahol kardkovácsolást tanul. Ezzel egyidejűleg megismerkedik másféle hagyományos kézműves tudományokkal is, mint például fafegyverek gyártásával, a tok és a cuba készítésével, a penge polírozásával, ezenkívül szentélyek építészete és a kerámiagyártás is érdekli. Közben aikidó, iaido és dzsódo tanulmányait is folytatja. Ugyanebben az évben szerzi meg a 4. dant.

1982-ben visszatér Japánba és megalapítja a Tradicionális Fémipart Kutató Csoportot. Még ebben az évben kinevezik a Francia Aikidó és Budó Szövetség nemzeti technikai felelősévé. 1983-ban megírja első könyvét a japán budóról.

1984-ben, továbbra is aktívan tevékenykedve az aikidó oktatásában, megkapja az 5. dant.

1986-ban újra Japánba utazik, ezúttal 6 hónapra.

1988-ban megkapja a 6. dan-t aikidó-ból és a sportoktatói állami diploma első fokozatát. Ebben az évben elvesz egy francia asszonyt, akitől következő évben ikrei születnek.

Napjainkban az FFAB igazgató tanácsának és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja, valamint a vizsgabizottságok alakításának felelôse.

Jaff Raji, 5. dan, Franciaország,

vezető instruktor,

1994 óta vezeti a szövetség nyári táborait (2000-ig Szuga Tosiroval közösen, azóta önállóan)

Jaff Raji a marokkói Casablancában született 1960. május 22-én.

Elvált, egy leány és egy fiú gyermek büszke apja.

Több mint 20 éve tanít foglalkozásszerűen aikidót, dzsódót és iaidót, és a világ minden táján számos tanítványa van.

Fiatal gyermekként Jaff és családja követték apjukat, aki néhány évvel azelőtt vállalt munkát Franciaországban.

Nevelése valamint iskolai tanulmányai is franciául folytak, így nyugati kultúrával itatódtak át, de ő ennek ellenére mindig szoros kapcsolatot tartott családjával, és szülei kultúrájának eredeti gyökereivel és hagyományaival. Ez különösen a marokkói ifjak hagyományos nevelése tekintetében volt igaz. Apjának erőteljes, néha szigorú tanítása volt az, amely lehetővé tette Jaff számára, hogy már egészen fiatal korában egyfajta éleslátást, pontos megfigyelőképességet alakítson ki, azaz, képes legyen a mindennapi élet egyszerű gesztusain keresztül fejlleszteni saját magát.

Fiatal éveiben Jaff különböző sportágak igen magasszintű versenyeinek nagyszerű sikereit élvezte. E sikerekből tanulta meg, hogyan fedezheti fel kiváló fizikai képességeinek és bátorságának megfelelő használatát; ugyanakkor a tanítás és önfejlesztés iránti érdeklődésének belső igényét a versenysportok révén nem tudta kielégíteni. Ezt akkor érezte teljesen természetesnek, amikor az aikidó és a budó felé fordult. Az első aikidó edzés közben történt megfigyelései révén azonnal felismerte ugyanazokat az elemeket, amelyeket apja mutatott meg neki : alaposság, figyelem, önfegyelem, felhasználhatóság és szabadság. Ettől a naptól kezdve komolyan megfogadta, hogy a budó útját fogja tanulmányozni. Az aikidó verseny nélküli alapelve szintén fontos része volt választásának. Az akkor már híres szakértővel, Szuga Tosiro mesterrel történt találkozása, az ő bátorító szavai nagymértékben elősegítették döntésének megszilárdulását.

Így tehát 1983-ban Jaff feladta állását, hogy életét teljes mértékben a budó tanulmányozásának szentelhesse. Még ugyanabbban at évben, mivel sokkal mélyebb szinten kívánta fejleszteni fegyveres gyakorlati eszköztárát, elkezdett Muso Shinden Ryu iaidót tanulni az egyik legnagyobb európai mester, M. Tiki Shewan iránytásával (aki, mint néhány sorral feljebb láthatjuk, magas fokozatú aikidó mester is). Ez a találkozás egy újabb kulcspont volt Jaff elkötelezettségének kialakulásában.

Később, 1989-ben, Genfben, Tki Shewan bemutatta Jaff-et Pascal Krieger szenszejnek. Krieger szenszej a Shindo Muso Ryu Jodo (a dzsó (fabot) útja) és a japán kalligráfia szakértője. Pascal Krieger széles látóköre, nyitottsága, mély humanitása megygőzte Jaff-et, hogy elkezdje a Jodo nehéz követelményeket támasztó gyakorlását. Jaff Raji jelenleg az EFJI (Európai Dzsódó és Iaidó Szövetség) egyik instruktora, és íly módon aktív szerepet is vállalt e két harcművészet alapelveinek átadásában.

Jaff sok éven át volt Tamura szenszej ucsi desije (belső tanítványa), aki az FFAB (Francia Aikidó és Budó Szövetség) vezetője, és a Hombu dojo hivatalos instruktora, Európa szerte elismert technikai vezetője. E szerepkörében Jaff rendszeresen együtt utazott Tamura szenszejjel, közreműködött szemináriumain és bemutatóin a világ minden részén. Tamura szenszej ukéjeként szerzett tapasztalatai újra és újra megerősítették Jaff saját aikidó beli tudását és eredményeit. Elkötelezettségének, komoly szakmai munkájának és technikai színvonalának elsimeréseként az FFAB Technikai Vezető Bizottságába választották, ahol 1997-ig tevékenykedett.

Jaff-nek alkalma volt számos olyan elismert japán mester szemináriumain részt venni akik O szenszej közvetlen tanítványai voltak, Arikava, Szaito, Jamada, Szugano, Kanai, Szaotome, Szuganuma, Oszava, a néhai doshu (örökös) Ujesiba Kissomaru és a jelenlegi doshu Ujesiba Moriteru, az alapító közvetlen örö-köse.

Jaff Raji jelenleg 5. danos aikidós, 4. danos iaidós és dzsódóban Okuiri-Sho fokozata van.

1986-ban elsőnek rangsorolva lapta meg az Állami Aikidó Oktatói Diploma első fokozatát, 1989-ben szerezte meg a második fokozatot.

1984-től 2001-ig 14 éven keresztül a Les Cadets de Bretagne (tömegsport és kultúrális egyesület) keretében müködtette állandó dozsóját Rennes-ben. Sok tanítványt és tanárt oktatott. Külföldi tanítványok is gyakran keresték fel tudásuk tökéletesítése céljá-ból. 1984 óta íly módon járult hozzá számos dozsó, aikidó, iaidó és dzsódó egyesület létrehozásához Ille-et-Vilaine-ben ahol technikai tanácsadóként dolgozott.

A rennes-i egyetem aikidó tanszékének vezetője 1987 óta.

1997 és 200 között a Britanny Nemzeti Színház (Britanny= Bretagne) aikidó tanszékét vezette, ahol a színészek testkoordinációs munkáját segítette, és harcművészeti tanácsadóként múködött közre néhány előadáson illetve produkcióban.

Szakmai és nevelési qualitásai egyre több tanítványt vonzanak franciaországi és külföldi szemináriumaira. Éves szemináriumi tervében renszeresen szerepel Réunion szigete, Ausztria, Németország, Ecuador, Írország, Magyarország, Marokkó, Olaszország, Románia, Szlovákia, Venezuela, és az Egyesült Államok.

2001 elejétől 2003 júniusáig Jaff az OPTIMA, (egy meditációra specializálódott egyesület)-tel dolgozott együtt. Folyamatos pszicho-fiziológiai tréninget biztosítottak az un. "éjszakai mediátoroknak", akik a helyi közösségek biztonságosabbá alakításán fáradoznak Rennes-ben és Nantes-ban.

2001 júniusában elhagyta a Cadets de Bretagne-beli dozsóját, és egy új helyet keresett, ahol elhivatottságának megfelelő új szinten tud edzeni és tanítani. Ugyanez év júliusában, legközelebbi tanítványaival elhatározta az Ecole de Budo RAJI egyesület létrehozását, amely ben a RAJI betűszó a Rennes-i Aikido Jodo Iaido rövidítése. Az Ille-et-Vilane-i Ágazati Aikidó Bizottság keretében felállítottak egy tanulási-oktatási műhelyt, amely szemináriumokat és intenzív edzéslehető-ségeket kínál azon tanítványok számára, akik a az aikidó tanulmányozásának más módszerei felől érdeklődnek. Ezen intenzív munka alapvető célja a technikai szint fejlesztése volt, de a harcművészeti technikák mellett a budó és az aikidó történelmi és alapvető fogalmainak tanulmányozását is hangsúlyozta.

2001 szeptemberétől 2003 júniusáig az új iskola a Dojo Rennais-ben működött. Sikerült egy régi középiskolai tornatermet is találni a dzsódó és iaidó gyakorlására is. Végül is azonban a kis Dojo Rennais nem tudta kielégíteni a növekvő Ecole de Budo RAJI igényeit, így a tágas rennes-i egyete-mi dozsóba költöztek, ahol Jaff már korábban is tanított. Csaknem ugyanebben az időben két legrégebbi tanítvénya meggyőzte őt, hogy nyissanak egy második dozsót a Rennes-nel szomszédos kisvárosban Cesson-Sevigné-ben. 2005 szeptemberében ezek a csoportok átköltöztek a rennes-i egyetem második kollégiumának új helyiségébe.

Közben 2003-ban Jaff elkezdett egy más irányú terápiás munkát is a rennes-i női javítóintézetben. Itt olyan nők csoportjával dolgozik, akik erőszakos bűncselekmények, vagy különböző függőségi problémák miatt kerültek oda.

A 2003 augusztusi portlandi nyári szeminárium nagyon sok tanárt és klubvezetőt vonzott a világ azon részeiről, ahol Jaff már régóta tanít (Venezuela, Ecuador, Magyarország, Franciaország, Kanada és az USA). Élve a hivatalos lehetőséggel, egy rögtönzött általános ülést tartottak, hogy megbeszéljék egy olyan munkaszervezet lérehozásának lehetőségét, ahol Jaff a technikai vezető, és amely a testvériség alapelvének elfogadásával működik. Ők együttesen 2003. augusztus 27-én megalapították az Ecole de Budo RAJI - International-t .

A Magyar Aikidó Szövetség Technikai bizottságának instruktorai:

Gollob Szabolcs 5. dan

Katona József 5. dan

Tóth István 5. dan

Vissza az oldal tetejére